Bảng ký hiệu thuốc BVTV, thuốc diệt côn trùng

Đánh giá

Bảng ký hiệu thuốc BVTV

Sau đây là bản chi tiết  các KÝ HIỆU DẠNG THÀNH PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 21 /2015 /TT-BNNPTNT NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2015
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

STT Ký hiệu  Dạng thành phẩm Mô tả
Tiếng Anh Tiếng Việt
AB Grain bait Bả hạt ngũ cốc Một dạng bả đặc biệt
AE Aerosol disperser Sol khí (Phân tán sol khí) Một dạng gia công đựng trong bình chịu lực, được phân tán bởi một nguyên liệu khí, thành giọt hay hạt khi van của bình hoạt động
AL Any other liquid Các dạng lỏng khác Dạng lỏng, chưa có mã hiệu riêng, được dùng ngay không pha loãng.
AP Any other powder Các dạng bột khác Dạng bột chưa có mã hiệu riêng, được dùng ngay không pha loãng
BB Block bait Bả tảng Một dạng bả đặc biệt
BR Briquette Bả bánh Dạng cục rắn, ngâm vào nước sẽ nhả dần hoạt chất.
CB Bait concentrate Bả đậm đặc Sản phẩm ở thể rắn hay lỏng, phải hoà loãng để dùng làm bả
CF Capsule suspension for seed treatment Huyền phù viên nang để xử lý hạt giống Dạng huyền phù ổn định của các viên nang trong một chất lỏng, dùng để xử lý giống, không hoà loãng hoặc phải hoà loãng trước khi dùng.
CG Encapsulated granule Viên nang (thuốc hạt có lớp bao) Thành phẩm dạng hạt, có lớp bao bảo vệ để giải phóng từ từ hoạt chất
CL Contact liquid or gel Dạng lỏng hay gel tiếp xúc (thuốc tiếp xúc lỏng hoặc gel) Thuốc trừ chuột hay trừ sâu được gia công ở dạng lỏng hay dạng gel dùng trực tiếp không hoà loãng hoặc có pha loãng nếu ở thể gel
CP Contact powder Thuốc bột tiếp xúc Thuốc trừ chuột hay trừ sâu ở dạng bột dùng trực tiếp không hoà loãng. Trước được gọi là dạng bột có lưu lại dấu vết (tracking power –TP)
CS Capsule suspension Huyền phù viên nang Một dạng huyền phù ổn định của các viên nang trong một chất lỏng, thường hoà loãng với nước trước khi phun)
DC Dispersible concentrate Dạng phân tán đậm đặc (Dạng đậm đặc có thể phân tán) Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất, được sử dụng như một hệ phân tán chất rắn trong nước (Ghi chú: có một số thành phẩm mang đặc tính trung gian giữa dạng DC và EC)
DP Dustable powder Thuốc bột (thuốc bột để phun bột) Dạng bột dễ bay tự do, thích hợp cho việc phun bột
DS Powder for dry seed treatment Thuốc bột xử lý khô hạt giống Dạng bột dùng ở dạng khô, trộn trực tiếp với hạt giống.
DT Tablet for direct application Dạng viên dùng ngay Dạng viên, được dùng từng viên trực tiếp trên ruộng, không cần pha với nước để phun hoặc rải
EC Emulsifiable concentrate Dạng nhũ đậm đặc (Thuốc đậm đặc có thể nhũ hoá) Thuốc ở dạng lỏng đồng nhất, được pha với nước thành một nhũ tương để phun
ED Electrochargeable liquid Dạng lỏng tích điện (thuốc lỏng có thể tích điện) Thành phẩm đặc biệt, dạng lỏng, dùng trong kỹ thuật phun lỏng tĩnh điện (điện động lực)
EG Emulsifiable granule Viên hạt hóa sữa (thuốc hạt có thể nhũ hoá) Thuốc dạng hạt, được dùng như một nhũ tương dầu trong nước của hoạt chất sau khi hạt phân rã trong nước. Sản phẩm có thể chứa những chất phụ gia không hoà tan trong nước.
EO Emulsion water in oil Nhũ nước trong dầu (Nhũ tương nước trong dầu) Thuốc ở dạng lỏng, không đồng nhất, gồm một dung dịch thuốc trừ dịch hại trong nước, được phân tán thành những giọt rất nhỏ trong một dung môi hữu cơ
EP Emulsifiable powder Bột nhũ hóa Thành phẩm dạng bột, có thể chứa những chất không tan trong nước, đươc dùng như một nhũ tương dầu trong nước của một hay nhiều hoạt chất sau khi pha loãng với nước.
ES Emulsion for seed treatment Dạng nhũ xử lý hạt giống (nhũ tương dùng xử lý hạt giống) Một hệ nhũ tương ổn định, không hoặc có hoà loãng để xử lý hạt giống
EW Emulsion oil in water Dạng nhũ dầu trong nước (Nhũ tương dầu trong nước) Thành phẩm ở dạng lỏng không đồng nhất, gồm dung dịch thuốc trừ dịch hại trong dung môi hữu cơ, được phân tán thành giọt nhỏ khi pha với nước.
FD Smoke tin Hộp khói (hộp sắt tây khói) Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
FG Fine granule Hạt mịn Thuốc dạng hạt có kích thước 300-2500 µm
FK Smoke candle Nến khói (nến khói xông hơi) Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
FP Smoke cartridge Đạn khói (Đạn khói xông hơi) Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
FR Smoke rodlet Que khói (que khói xông hơi) Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
FS Flowable (*) concentrate for seed treatment Huyền phù đậm đặc dùng xử lý hạt giống Một huyền phù ổn định có thể dùng trực tiếp hay hoà loãng để xử lý hạt giống
FT Smoke tablet Viên khói (Viên khói xông hơi) Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
FU Smoke generator Thuốc tạo khói Dạng thành phẩm thường ở thể rắn, đốt cháy được. Khi đốt sẽ giải phóng hoạt chất ở dạng khói
FW Smoke pellet Hạt khói xông hơi Dạng đặc biệt của thuốc tạo khói xông hơi
Thuốc tạo khói có những dạng: hộp khói (FD); pháo khói (FK); đạn khói (FP); hạt khói (FW); que khói (FR); viên khói (FT)
GA Gas Khí Khí được nạp trong chai hay bình nén
GB Granular bait Bả hạt (bả dạng hạt) Dạng bả đặc biệt
GE Gas generating product Sản phẩm sinh khí Sản phẩm sinh khí do một phản ứng hoá học
GF Gel for seed treatment Dạng gel dùng xử lý hạt giống Thành phẩm dạng gel dùng xử lý giống trực tiếp
GG Macrogranule Hạt thô Thuốc hạt có kích thước hạt 2000-6000 mm
GL Emulsifiable gel Gel có thể nhũ hoá Thành phẩm gel hoá dùng như một nhũ tương khi hoà với nước
GP Flo-Dust Thuốc bột cải tiến (thuốc bột dễ bay) Dạng bột mịn, phun bằng máy nén khí, xử lý trong nhà kính
GR Granule Thuốc hạt Thành phẩm ở thể rắn, dễ dịch chuyển của những hạt có kích thước đồng đều, có hàm lượng chất độc thấp, dùng ngay.
Dạng hạt đặc biệt gồm: viên nang (CG); hạt min (FG); hạt thô (GG); vi hạt (MG)
GS Grease Thuốc mỡ Thành phẩm ở dạng nhớt-nhão, chế từ dẫu hay mỡ
GW Water soluble gel Gel hoà tan (Gel hoà tan trong nước) Thành phẩm dạng gel, được dùng như dung dịch nước
HN Hot fogging concentrate Thuốc phun mù (sương) nóng đậm đặc Thành phẩm dùng cho các máy phun mù nóng, pha hay không pha loãng khi dùng
KK Combi-pack solid/liquid Bao hỗn hợp thuốc dạng rắn/lỏng Một thành phẩm thể rắn và thành phẩm kia ở thể lỏng, được đóng gói riêng, đựng trong cùng một bao; được hoà chung trong một bình bơm (xịt) ngay trước khi dùng
KL Combi-pack liquid/liquid Bao hỗn hợp thuốc dạng lỏng/lỏng Hai thành phẩm ở thể lỏng, được đóng gói riêng. đựng trong cùng một bao; được hoà chung trong một bình bơm (xịt) ngay trước khi dùng
KN Cold fogging concentrate Thuốc phun mù (sương) lạnh đậm đặc Thành phẩm dùng cho các máy phun mù lạnh, có thể pha hay không pha loãng khi dùng
KP Combi-pack solid/Solid Bao hỗn hợp thuốc dạng rắn/rắn Hai thành phẩm ở thể rắn, được đóng gói riêng, đựng trong cùng một bao, được hoà chung trong một bình bơm (xịt) ngay trước khi dùng.
LA Lacquer Sơn Chất tổng hợp tạo ra các lớp phim bao bọc, có dung môi làm nền
LS Solution for seed treatment Dung dịch để xử lý hạt giống Dạng lỏng đồng nhất trong suốt hoặc trắng sữa có thể dùng trực tiếp hoặc hoà loãng với nước thành một dung dịch để xử lý hạt giống. Chất lỏng có thể chứa những phụ gia không tan trong nước.
ME Micro emulsion Vi sữa (vi nhũ tương) Chất lỏng trong suốt hay màu trắng sữa, chứa dầu và nước, có thể dùng trực tiếp hoặc sau khi hoà loãng với nước thành một vi nhũ tương hay một nhũ tương bình thường.
MG Microgranule Hạt nhỏ Thuốc có kích thước hạt 100-600 mm.
OD Oil dispersion Dầu phân tán Huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong hỗn hợp nước và chất lỏng không hòa tan với nước. Có thể chứa một hay nhiều họat chất không hòa tan khác, hòa loãng trong nước trước khi dùng.
OF Oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension) Huyền phù cải tiến đậm đặc có thể trộn với dầu (Huyền phù trộn được với dầu) Huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong một chất lỏng, được hoà loãng trong một chất lỏng hữu cơ trước khi dùng.
OL Oil miscible liquid Dạng lỏng trộn dầu (thuốc dạng lỏng có thể trộn với dầu) Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất, được hoà loãng với một chất lỏng hữu cơ thành một dạng lỏng đồng nhất khi sử dụng.
OP Oil dispersible power Bột phân tán trong dầu Thành phẩm ở dạng bột, được dùng như một huyền phù, sau khi phân tán đều trong một chất lỏng hữu cơ
PA Paste Thuốc nhão Một hợp phần nền nước, có thể tạo ra các lớp phim
PB Plate bait Bả tấm (bả phiến) Dạng bả đặc biệt
PC Gel or paste concentrate Thuốc dạng gel hay nhão đậm đặc Thành phẩm ở dạng rắn được hoà với nước thành dạng gel hay nhão để sử dụng
PO Pour-on Thuốc xoa (thuốc dội) Thành phẩm ở dạng dung dịch được dội lên da động vật với lượng nhiều (bình thường ≥100ml/con vật)
PR Plant rodlet Dạng que cây Thành phẩm dạng que nhỏ dài vài cm có đường kính vài mm, bên trong chứa hoạt chất
PS Seed coated with a pesticide Hạt giống được bao bằng thuốc BVTV Đã thể hiện ở tên gọi
RB Bait (ready for use) Bả dùng ngay Dạng thành phẩm có mồi và chất độc, thu hút dịch hại cần phòng trừ đến ăn và tiêu diệt
SA Spot-on Thuốc nhỏ hay chấm lên da động vật Thành phẩm dạng lỏng, nhỏ lên da động vật với lượng ít (thường < 100ml/con vật)
SB Scrap bait Bả vụn Dạng đặc biệt của bả
Dạng bả đặc biệt gồm: bả hạt ngũ cốc (AB); bả miếng (BB); bả hạt (GB); bả tấm, phiến (PB); bả vụ (SB)
SC Suspension (or flowable) concentrate Huyền phù đậm đặc cải tiến (Huyền phù đậm đặc hay thuốc đậm đặc có thể lưu biến) Dạng huyền phù ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong nước thành một chất lỏng. Hoà loãng với nước trước khi sử dụng.
SE Suspo-emulsion Dạng nhũ tương-huyền phù Thành phẩm ở thể lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của các hoạt chất ở dạng hạt rắn và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục.
SG Water soluble granule Thuốc hạt tan trong nước Thành phẩm dạng hạt, khi dùng được hoà với nước. Trong thành phẩm có thể chứa phụ gia không tan trong nước.
SL Soluble concentrate Thuốc đậm đặc tan trong nước Dạng lỏng (trong suốt hay đục) được hoà với nước thành dung dịch phun. Trong thành phẩm có thể chứa phụ gia không tan trong nước.
SO Spreading oil Dầu loang Thành phẩm tạo một lớp trên bề mặt sau khi phun trên mặt nước
SP Water soluble powder Bột hoà tan (Bột tan trong nước) Thành phẩm dạng bột, khi hoà tan vào nước tạo một dung dịch thật; nhưng cũng có thể chứa phụ gia không tan trong nước
SS Water soluble powder for seed treatment Bột tan trong nước dùng để xử lý hạt giống Thành phẩm dạng bột, được hoà vào nước để xử lý hạt giống
ST Water soluble tablet Viên dẹt tan trong nước Thành phẩm ở dạng viên, hoà từng viên với nước trước khi dùng. Thành phẩm có thể có một số phụ gia không tan trong nước.
SU Ultra-low volume (ULV) suspension Huyền phù thể tích cực thấp Thành phẩm dạng huyền phù dùng ngay cho các máy phun ULV
TB Tablet Viên dẹt Thành phẩm dạng viên có hình dạng và kích thước đều nhau, thường hình tròn, có 2 mặt phẳng hay lồi, khoảng cách giữa 2 mặt của viên nhỏ hơn đường kính của viên thuốc
Những dạng viên đặc biệt gồm: viên dùng ngay (DT); viên tan trong nước (ST); viên khuyếch tán trong nước (WT)
TC Technical material Thuốc kỹ thuật Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Có thể chứa một số phụ gia cần thiết với lượng nhỏ
TK Technical concentrate Thuốc kỹ thuật đậm đặc Chất được tổng hợp theo một quy trình công nghệ, gồm hoạt chất và những tạp chất kèm theo. Còn có thể chứa những lượng nhỏ các phụ gia cần thiết và các chất hoà loãng thích hợp. Chỉ dùng để gia công các thành phẩm
TP Tracking powder Bột chuyên dụng (Bột lưu lại dấu vết) Thuật ngữ nay không còn dùng nữa. Nay gọi là contact powder CP; xem CP
UL Ultra – low volume (ULV) liquid Thể tích cực thấp (ULV) dạng lỏng Thành phẩm ở dạng lỏng đồng nhất để phun bằng máy bơm ULV
VP Vapour releasing product Sản phẩm tạo hơi Thành phẩm chứa một hay nhiều hoạt chất dễ bay hơi và hơi ấy toả trong không khí. Tốc độ bay hơi được kiểm soát bằng phương pháp gia công thích hợp hay dùng các chất phát tán thích hợp
WG Water dispersible granule Thuốc hạt phân tán trong nước Thành phẩm dạng hạt được làm rã và phân tán trong nước trước khi dùng
WP Wettable powder Bột thấm nước Thành phẩm ở dạng bột, phân tán được trong nước, tạo một huyền phù khi sử dụng
WS Water dispersible powder for slurry seed treatment Bột phân tán trong nước, tạo bột nhão để bao hạt giống Thành phẩm dạng bột, trộn trong nước ở nồng độ cao tạo thành dạng bột nhão (dạng vữa) để xử lý hạt giống
WT Water dispersible tablet Viên phân tán trong nước Thành phẩm dạng viên dẹt, hòa trong nước để hoạt chất phân tán, sau khi viên đã phân rã trong nước
XX Orthers Các dạng khác Gồm các dạng khác chưa đặt ký hiệu
ZC A mixed formulation of CS and SC Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng SC Một dạng huyền phù ổn định của các viên nang và một hay nhiều họat chất trong một chất lỏng, thường hòa loãng với nước trước khi phun)
ZE A mixed formulation of CS and SE Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng SE Thành phẩm ở thể lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong các viên nang, những hạt rắn và những giọt nhỏ trong pha nước liên tục, thường hòa loãng với nước trước khi phun.
ZW A mixed formulation of CS and EW Hỗn hợp giữa dạng CS và dạng EW Thành phẩm ở dạng lỏng không đồng nhất, gồm một hệ phân tán ổn định của một hay nhiều hoạt chất trong các viên nang và những  giọt nhỏ trong pha nước liên tục, thường hòa loãng với nước trước khi phun.