Bistrifluron là hoạt chất gì ?

Đánh giá

Bistrifluron là hoạt chất gì ?

Bistrifluron là chất điều hòa sinh trưởng có hoạt tính cao. Nó là một dẫn xuất phenylbenzoyl urea mới, là chất ức chế tổng hợp chitin, có thể ức chế sự hình thành chitin ở côn trùng, ảnh hưởng đến sự hình thành lớp biểu bì bên trong và khiến côn trùng chế mà không được trơn tru.

Độc tính

Số lượng của Bistrifluron có hiệu quả cao và độc tính thấp, thường có hiệu quả chống lại sâu bệnh kháng thuốc và hoạt động mạnh hơn 25-50 lần so với (trifluoromethyl) Phenylbenzoylurea. Nó kiểm soát hầu hết các loài gây hại lepidopteran của các loài cây khác nhau như rau, trà ,bông…. và rất an toàn chống lại cây trồng, con người

Bistrifluron với kết cấu mới lại, cơ chế hoạt động độc đáo và hoạt động sinh học cao. Bistrifluron có tác dụng ức chế tăng trưởng và phát triển đáng kể đối với côn trùng và có tác dụng đặc biệt đối với ruồi trắng.

Nguồn internet

Dịch vụ Nam Phong Pest Control

Ngoài cung cấp dịch vụ diệt mối Nam Phong Pest Control còn cung cấp các dịch vụ khác như

Chống mối công trình 

Dịch vụ diệt Mối

Dịch vụ diệt Chuột

Dịch vụ diệt Gián

Dịch vụ diệt Ve

Dịch vụ diệt Ruồi 

Dịch vụ diệt Rệp

Dịch vụ diệt Kiến

Dịch vụ diệt Bọ chét

Dịch vụ diệt Muỗi