Dòng WG

Ký hiệu: WDG (WaterDispersible Granule), DG (Dispersible Granule), WG (Wettable Granule). Thuốc được hòa với nước để phun lên cây.