Thuốc nhập khẩu

Chuyên bán các loại thuốc diệt côn trùng, muỗi, ruồi, gián, kiến, ve chó, bọ chét, rệp giường nhập khẩu được sử dụng trong y tế, đảm bảo an toàn, ít độc hại