Cyphenothrin là hoạt chất gì ? Có độc không ?

Đánh giá

Hoạt chất Cyphenothrin là gì ?

Cyphenothrin là một loại thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid có các ứng dụng trong công nghiệp và y tế công cộng. Nó có độ hòa tan trong nước thấp và không bay hơi. Mặc dù nó không được mong đợi là tồn tại trong hệ thống đất, nó có thể tồn tại trong hệ thống nước tùy thuộc vào điều kiện địa phương.

Độc tính

Dựa trên các đặc tính hóa lý của nó, nó sẽ không bị rò rỉ xuống các mạch nước ngầm. Chất cao độc hại đối với đời sống thủy sinh và độc hại vừa phải đối với ong mật. Cyphenothrin cũng độc vừa phải đối với động vật có vú nếu được tiêu thụ

Cảnh báo dữ liệu

Các cảnh báo sau đây dựa trên dữ liệu trong bảng bên dưới. Việc không có cảnh báo không có nghĩa là chất này không có liên quan đến sức khỏe con người, đa dạng sinh học hoặc môi trường mà chỉ là chúng ta không có dữ liệu để đưa ra phán đoán.

Nguồn sitem.herts

Dịch vụ Nam Phong Pest Control

Ngoài cung cấp dịch vụ diệt mối Nam Phong Pest Control còn cung cấp các dịch vụ khác như

Chống mối công trình 

Dịch vụ diệt Mối

Dịch vụ diệt Chuột

Dịch vụ diệt Gián

Dịch vụ diệt Ve

Dịch vụ diệt Ruồi 

Dịch vụ diệt Rệp

Dịch vụ diệt Kiến

Dịch vụ diệt Bọ chét

Dịch vụ diệt Muỗi