Giá trị cốt lõi

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất

HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG

Thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng

TIÊN PHONG SÁNG TẠO

Sáng tạo để mang lại nhiều giá trị cho khách hàng và công ty

QUÝ TRỌNG CON NGƯỜI

Trân trọng, đề cao phẩm chất của nhân viên và mọi người

ĐOÀN KẾT HỖ TRỢ

Xây dựng tinah thần đồng đội trong công việc

UY TÍN TRUNG THỰC

Trung thực với khách hàng, nhân viên và mọi người xung quanh

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Nỗ lực tạo ra môi trường sống tốt hơn cho cộng đồng