Hoạt chất Etofenprox là gì ? Có độc không ? Có an toàn không ?

Hoạt chất Etofenprox

Hoạt chất Etofenprox là một dẫn xuất pyrethroid được sử dụng làm thuốc trừ sâu . Mitsui Chemicals Agro Inc. là nhà sản xuất chính của hóa chất. Nó cũng được sử dụng như một thành phần trong thuốc trị bọ chét cho mèo.

Sử dụng chung

Nguy hiểm cho người và vật nuôi

Etofenprox có hại nếu nuốt phải và gây kích ứng mắt vừa phải. Nên tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc quần áo. Tiếp xúc nhiều lần với etofenprox có thể gây kích ứng da. LD 50 s là> 2000 mg / kg (uống cấp tính, chuột),> 2000 mg / kg (da cấp tính, chuột) và> 5,88 mg / l (hít phải cấp tính, chuột). Ở thỏ, nó không phải là chất gây kích ứng da hay kích ứng mắt. Nó không gây mẫn cảm da ở chuột lang (trong da và tại chỗ).

Mối nguy môi trường

Thuốc trừ sâu này độc hại đối với các sinh vật dưới nước, bao gồm cả cá và động vật không xương sống dưới nước. Dòng chảy từ các khu vực được xử lý hoặc lắng đọng vào các vùng nước có thể gây nguy hiểm cho cá và các sinh vật dưới nước khác. Etofenprox rất độc đối với những con ong tiếp xúc với điều trị trực tiếp trên cây trồng nở hoa hoặc cỏ dại. Thời gian áp dụng để cung cấp khoảng thời gian tối đa có thể giữa điều trị và giai đoạn tiếp theo của hoạt động ong.

Kiên trì môi trường

Etofenprox bị phân hủy trong đất bởi các vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí. Trong đất khử trùng, sự xuống cấp ít diễn ra trong một thử nghiệm 56 ngày. Suy thoái oxy hóa quang hóa là nhanh chóng, trong không khí thời gian bán hủy ước tính là 2,07 giờ. Các chất chuyển hóa nguyên tắc không tích lũy và phân hủy thành CO
2 và thời gian bán hủy là từ 14 đến 44 ngày. Etofenprox tự thoái hóa trong 7 đến 45 ngày tùy thuộc vào đất và nhiệt độ.

Mối nguy vật lý và hóa học

Etofenprox dễ cháy và không nên được sử dụng hoặc lưu trữ gần nhiệt hoặc ngọn lửa.

Nguồn dịch nguyên gốc wikipedia không thêm bớt sửa đổi