Hoạt chất Flumethrin là gì ? Có độc không ? Có an toàn không ?

Hoạt chất Flumethrin

Hoạt chất Flumethrin là một loại thuốc trừ sâupyrethroid . Nó được sử dụng bên ngoài trong thú y chống côn trùng ký sinh và ve trên gia súc, cừu, dê, ngựa và chó, và điều trị ve ký sinh ở các đàn ong.

Hóa học

Flumethrin là một hỗn hợp phức tạp của các đồng phân lập thể . Phân tử này chứa ba nguyên tử carbon không đối xứng , có đồng phân cis-trans ở vòng cyclopropane và đồng phân cis-trans ở liên kết đôi carbon-carbon của anken. Vì vậy, có 16 đồng phân khác nhau. Flumethrin thương mại thường chứa 92% các đồng phân trans trên vòng cyclopropane và cấu hình cis ở liên kết đôi carbon-carbon olefinic và 8% đồng phân với hình học cis trên vòng cyclopropane và cấu hình cis ở carbon olefinic liên kết đôi carbon.

Sử dụng

Flumethrin được sử dụng trong các sản phẩm, như bọ chét và ve cổ , để bảo vệ thú cưng chống lại bọ chét.

Nó cũng được sử dụng trong sản phẩm độc quyền, Bayvarol, là một phương pháp điều trị thú y được sử dụng bởi những người nuôi ong chống lại loài phá hủy Varroa ký sinh.

Nguồn dịch nguyên gốc wikipedia không thêm bớt sửa đổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.