Tầm nhìn

Trong vòng 3 năm, Nam Phong Pest Control sẽ trở thành một trong ba công ty dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ diệt mối – côn trùng -chuột và tiếp tục khẳng định vị trí số một trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại tại Việt Nam qua việc mang các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao – công nghệ tiên tiến của thế giới đến với khách hàng.